Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A Todaroba Kft. adatkezelési tájékoztatója azért készült, mert személyes adataidat kezeljük, és ez a jogszabályi kötelezettségünk.

A Todaroba Kft.-nél emellett fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk ügyfeleinknek és partnereinknek a tevékenységünk – különösen a hírlevélküldés – során a tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

A Todaroba Kft. fenntartja az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatásának a jogát, melyről tájékoztatja a regisztrált személyt.

Milyen adataid kezeljük?

A Todaroba Kft. a neved, az email címedet, a telefonszámodat és a születési idődet kezeli.

Ki kezeli személyes adataid?

A személyes adataid a Todaroba Kft. kezeli.

A következő módokon tudsz elérni bennünket:

Postacímünk: 1089 Budapest, Üllői út 102.
Email címünk: privacy@todi.hu
Webcímünk: todi.hu
Adatvédelmi kapcsolattartónk: Varga Róbert

Miért kezeljük a személyes adataid?

A személyes adataid a Todaroba Kft. hírleveleinek küldése céljából kezeljük.

Milyen alapon kezeljük az adataid?

A személyes adataid csak a hozzájárulásod alapján kezeljük. Fontos tudnod, hogy hozzájárulásod bármikor visszavonhatod a megadott elérhetőségeken.

Kérünk arra, hogy, ha 16. életéved nem töltötted be, vagy betöltötted, de cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképességének teljes korlátozása alatt állónak számítasz, akkor a nevedben a hozzájárulást törvényes képviselőd tegye meg.

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adataid kezelésénél?

Adataid a honlapunkon adod meg, de a Todaroba Kft. számára hírlevélküldést végző szoftvert üzemeltető SalesAutopilot Kft. szervereire kerül. A SalesAutopilot Kft. adatfeldolgozóként a hírlevélküldő szoftverben csak tárolja az adataid.

Őket a következő címeken tudod elérni:

A SalesAutopilot Kft. postacíme: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Email címük: info@salesautopilot.hu
Webcímük: www.salesautopilot.hu
Személyes kapcsolattartó: a fenti email címen tudsz velük beszélni.

Meddig kezeljük a személyes adataid?

A személyes adataid addig kezeljük, amíg nem vonod vissza a hozzájárulásod.

Ha a lemondás után mégis meggondolod magad, természetesen bármikor újra regisztrálhatsz a hírlevelünkre!

Milyen elveket tartunk fontosnak az adataid kezelése során?

A személyes adataid kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A Todaroba Kft.  csak a meghatározott személyes adataid kezeli.

Az Általad megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédjük.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az általad történt megadás után a Todaroba Kft. felel.

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogaid vannak a Todaroba Kft. által kezelt adataiddal kapcsolatban?

Elvégezheted az adataid módosítását, törlését, és kérheted a zárolásukat.

Az adataid kezelésének ideje alatt bármikor módosíthatod, törölheted az adataidat az internetes felületen keresztül. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor a megadott elérhetőségeinken keresztül Tőlünk is kérheted.

Kérésedre – a kérelmed kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezéseddel) válaszolunk. Ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérésed, akkor azt elutasítjuk, egyúttal a ténybeli és a jogi indokait is közöljük Veled.

A személyes adataid abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; illetve a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Zároljuk a személyes adataid, ha ezt kéred, vagy, ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeid.

Tájékoztatást kérhetsz

Az adatkezelés tartama alatt jogosult vagy megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a Todaroba Kft. által kezelt, személyes adataidról és az adatkezelés jellemzőiről különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A kérelmed a benyújtástól számított 25 nap alatt teljesíti a Todaroba Kft.

Folyó évben egyszer kérheted azonos adatokra a tájékoztatást ingyenesen.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Todaroba Kft.-t adatok közlésére, adatokba történő betekintésre, azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte, a Todaroba Kft. a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Tiltakozhatsz adataid kezelése ellen

Ha adataid kezelését hozzájárulásod visszavonása után tovább kezeljük, a Todaroba Kft. megadott elérhetőségen keresztül tiltakozhatsz.

A Todaroba Kft. a tiltakozás beérkezésétől legfeljebb 15 napon belül dönt, és válaszol a kérésedre. Ha ez nem történik meg, Bírósághoz fordulhatsz az érdekeid védelmében.

Jogorvoslati lehetőségeid

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhatsz, vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu